Edit Content

O Instytucie MKM

Leczymy ból, a następnie jego przyczyny. Nasze hasło przewodnie nie jest tylko samym słowem, ale faktycznie – potrafimy wyleczyć ból i jego przyczynę. 
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę.

Jak nas znaleźć

Psycholog Katarzyna Izworska-Padula

Psycholog Katarzyna Izworska-Padula

  • Home
  • -
  • Doctor
  • -
  • Psycholog Katarzyna Izworska-Padula
Psycholog Katarzyna Izworska-Padula

PERSONALIA

Imie i Nazwisko
Katarzyna Izworska-Padula
Specjalizacja
TERAPEUTA PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOG SPECJALNY
OLIGOFRENOPEDAGOG, MEDIATOR
SPECJALISTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Z ELEMENTAMI TERAPII BEHAWIORALNEJ
Nasza Pani Psycholog prowadzi diagnozę oraz terapie dla dzieci 0-18lat z trudnościami w rozwoju. Wyzwaniami wychowawczymi i opiekuńczymi a także edukacyjnymi, terapie dzieci z niepełnosprawnościami i wadami genetycznymi. Interwencje terapeutyczne dla dzieci, konsultacje dla rodziców. Indywidualne spotkania z dziećmi i młodzieżą w zakresie niepokojących zachowań lub już zdiagnozowanych deficytów. Wsparcie w zakresie metod oddziaływań pedagogicznych w relacjach z dzieckiem.

SZKOLENIA:

-Trening Umiejetnosci Społecznych w zakersie uslug medychnych,
-ADHD a zachowania opozycyjno-buntownicze
-Agresja u dzieci i mlodziezy
-Dziecko w kryzysie

DOŚWIADCZENIE:

Ponad 10lat.

Nasze portale
społecznościowe