Informacje na temat prywatności na naszej witrynie internetowej

Powstanie dokumentu: 08.06.2022 r.
Ostatnia zmiana: 08.06.2022 r. (powstanie dokumentu)

I. Wprowadzenie

Szanując prywatność użytkowników odwiedzających stronę www.instytutmkm.pl stosuje niniejszą Politykę prywatności, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych użytkowników.
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem witryny w domenie www.instytutmkm.pl.

II. Zbieranie danych

Podczas wizyt na stronach naszych witryn internetowych zbierane są dane o odwiedzających, w tym:
 • dane gromadzone automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera,
 • imienne dane osobowe podawane przez użytkowników i zapisywane w bazach danych.

Dane gromadzone automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera (tzw. logach), zawierają szereg informacji o użytkownikach odwiedzających nasze witryny. Znane nam są:
 • zapytania HTTP kierowane do naszego serwera,
 • publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają nasze zasoby,
 • adresy URL zasobów przeglądanych w naszych witrynach,
 • nazwy stacji klienta zidentyfikowane przez protokół HTTP,
 • czasy nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,
 • informacje o użytej przez użytkownika przeglądarce,
 • adres www strony poprzednio odwiedzanej w przypadku, gdy przejście do stron na witrynach PCJ nastąpiło z innej witryny poprzez odnośnik,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły podczas transakcji HTTP.


III. Wykorzystanie danych gromadzonych automatycznie

Instytut MKM zapewnia, że dane gromadzone automatycznie w dziennikach serwera z zasady:
 • nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze witryny,
 • nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz głównymi administratorami witryn.
Administrator serwera i administratorzy serwisów mogą zmierzać do zidentyfikowania konkretnej osoby na podstawie informacji zarejestrowanych w logach serwera tylko w przypadku prób naruszenia integralności systemu plików przez osoby nieuprawnione lub na wniosek organów uprawnionych do posiadania takich informacji po wpłynięciu odpowiedniego wniosku.
Na podstawie plików dzienników mogą być generowane statystyki wspomagające administrowanie witrynami. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witryny.

IV. Wykorzystanie imiennych danych osobowych

Imienne dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie zgodnie z celami, w jakich zostały one powierzone Instytutowi MKM, w szczególności:
 • dane podawane podczas rejestracji: używane są do potwierdzenia uprawnień zalogowanych użytkowników do przeglądania zawartości i wykonywania operacji, do których zostali upoważnieni, oraz komunikacji z użytkownikami w sprawach związanych z zawartością witryny,
 • dane podawane w sklepie internetowym: używane są tylko do działań związanych z obsługą sprzedaży (wystawienie i przesłanie rachunku, dostawa towaru, świadczenie usługi, komunikowanie się z użytkownikiem
 • w sprawach dotyczących realizowanej transakcji),
 • dane podawane przy zgłaszaniu udziału w wydarzeniu: używane są tylko do działań związanych z organizacją wydarzenia (ubezpieczenie uczestników, sporządzenie listy uczestników dla potrzeb recepcji, komunikowanie się z użytkownikiem w sprawach dotyczących wydarzenia),
 • dane podawane przy zamówieniu biuletynu informacyjnego (newslettera): używane są tylko do rozsyłania zamówionych biuletynów informacyjnych.

Instyut MKM dokłada wszelkich starań, aby powierzone nam imienne dane nie dostały się do rąk trzecich, chyba że:
 • Polityka prywatności stanowi inaczej w dalszej części tego dokumentu;
 • otrzymamy zgodę użytkownika na udostępnienie jego danych;
 • zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z tym postępowanie;

 • V. Edycja i usuwanie danych osobowych

  Każdy użytkownik ma możliwość podglądu powierzonych nam w procesach rejestracji danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Może tego dokonać za pomocą swojego panelu kontrolnego użytkownika.
  Każdy użytkownik ma również prawo żądać usunięcia jego danych osobowych z naszych baz danych. Żądanie należy skierować za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną na adres rodo@instytutmkm.pl, podając informację, którego konta dotyczy żądanie (nazwa witryny, na której dokonano rejestracji, nazwa konta.
  W przypadku, gdy użytkownik żąda usunięcia swoich danych osobowych, administrator dokonuje tzw. anonimizacji konta, czyli usunięcia z bazy danych informacji przypisanych do konta (imię, nazwisko, adres e-mail). Operacja ta nie dotyczy informacji powiązanych – nie powoduje usunięcia danych z wystawionych i pozostających w systemie dowodów zakupów, nie powoduje zmiany oznaczenia autorstwa opublikowanych artykułów czy innych wypowiedzi (np. na forum), nie powoduje usunięcia historii zmian dokonywanych przez użytkownika w zasobach strony www.instytutmkm.pl, o ile użytkownik jest do tego uprawniony.
  Publikacje lub inne dane udostępniane przez użytkownika, które nie są przechowywane w ramach profilu użytkownika, takie jak artykuły, wiadomości na forum, komentarze, itp. pozostaną na naszych witrynach, nawet po usunięciu konta zgodnie z Warunkami korzystania z witryn.

  VI. Zawiadomienia

  Na podany przez użytkownika podczas rejestracji adres poczty elektronicznej wysyłamy generowane automatycznie zawiadomienia o niektórych działaniach użytkownika.
  Główny administrator może przesyłać na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Warunkach korzystania i Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp.

  VII. Ciasteczka [Cookies]

  Kiedy użytkownik wchodzi na strony naszych witryn, na dysku jego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
  Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in. po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
  Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym, skorzystania z formularza konktaktowego). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
  Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki ciasteczek mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
  Pliki ciasteczek nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
  Informacji zapisywanych w plikach ciasteczek nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
  Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania.
  Jeśli użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w jego komputerze.
  Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

  VIII. Zmiany w Polityce prywatności

  O zmianach dokonanych w Polityce prywatności użytkownicy witryn będą informowani w powiadomieniach przesyłanych na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika.

  IX. Zastrzeżenia

  W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
  Publikowane przez Instytut MKM i na stronie www.instytutmkm.pl treści zawierają odnośniki do innych stron WWW. Instytut MKM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie wyszczególnionych we wprowadzeniu witryny www.instytutmkm.pl. Namawiamy, by po przejściu z naszych witryn na inne strony, zapoznać się z ustaloną tam polityką prywatności.